WKKGZ

 

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat jij als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden of mochten we er samen niet uit komen, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

 

Geschilleninstantie

Mocht de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leiden, dan staat het je vrij om je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Dit kan pas na het doorlopen van het eerste traject. De geschilleninstantie Stichting Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

 

Contact

De klachtenregeling en klachtenfunctionaris zijn te bereiken via www.quasir.nl. Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kun je via een formulier op de website van het Quasir indienen.

Het klachtenreglement (dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden), en verdere informatie met betrekking tot geschillen, kun je vinden op de website van Stichting Zorggeschil: www.zorggeschil.nl.