Reiki als heelmethode: wat is Reiki?

 

De term Reiki komt uit de Japanse woorden 'Rei' en 'Ki'. 'Rei' betekent 'universele' en 'ki' staat voor 'levensenergie'. Deze 'universele levensenergie' is overal om ons heen en is aanwezig in alles wat leeft. Het is de essentiële energie waaruit wij bestaan.

Reiki is een methode waarbij gewerkt wordt met het sturen van deze kosmische energie. Het zorgt ervoor dat tekorten aan energie in ons lichaam worden opgelost, zodat de natuurlijke balans wordt hersteld. Door handoplegging op pijnlijke plekken kan ik de pijn uit die zones verminderen.

Net als bij healing, ben ik een soort 'doorgeefluik' van energie. U, als ontvanger van deze universele energie, gebruikt deze energie om uw lichaam en geest te voeden, zodat het lichaam terug in balans kan komen. Reiki steunt de ontvanger bij datgene wat op dat moment het belangrijkste is.

Soms hebben mensen fysieke pijn, doordat er emotionele onbalans is (verdriet, boosheid, stress). Andersom heeft fysieke pijn weer een negatief effect op de emotionele toestand.
Door de energie te sturen kunnen blokkades worden weggenomen, zodat de samenwerking tussen het emotionele en het fysieke weer in een positieve flow komt. 

Met Reiki kan ik heel veel kwalen behandelen, maar de behandeling zal niet op iedereen hetzelfde effect hebben. Zo kan het zijn dat u wilt langskomen voor een pijnlijke plek in uw lichaam, maar dat de energie van de behandeling als eerste naar een emotionele onbalans gaat. Dit komt dan omdat de behoefte aan helende energie daar groter is en automatisch meer energie aantrekt.

Er is altijd effect na een Reiki-behandeling. In sommige gevallen duurt het even voordat u dit zult merken, omdat het proces nog in gang is en eventjes tijd nodig heeft.
Afvalstoffen die zich door de jaren heen hebben opgehoopt in het lichaam, zullen weer loskomen. Het is daarom belangrijk om voldoende water te drinken; op deze manier kan het lichaam de afvalstoffen gemakkelijk afvoeren.
Het kan zijn dat u zich, na de behandeling, meer ontspannen voelt en geen stress meer ervaart. Ook kunt u zich minder vermoeid en lusteloos voelen. Hierdoor kunt u gemakkelijker verbeteringen in uw leven ervaren.

 

Een behandeling is effectief bij de volgende klachten:
* stress

* hoofdpijn

* (over)vermoeidheid/slapeloosheid

* concentratieproblemen

* rug-, nek- en schouderklachten (gespannen spieren)

* oorpijn

* buikpijn/misselijkheid

* klachten in benen, voeten, heupen

* klachten in handen, polsen, armen

* irritatie/boosheid

* uitzichtloosheid

* rouwverwerking


 

Reiki werkt nooit alleen op de symptomen, maar behandelt het lichaam en de geest in zijn geheel. Hierdoor worden dus ook de achterliggende oorzaken van het probleem aangepakt.